Bit6

Bit6 Cordova SDK
bit61.0.11
platforms: None
$ cordova plugin add com.bit6.sdk

com.bit6.sdk

Plugin documentation: doc/index.md